RITMIČNA GIMNASTIKA

VPISUJEMO:

  • Osnovnošolski otroci 1.-9.razred
  • Predšolski otroci od 4.leta dalje
  • Srednješolski otroci

Na vadbi je običajno več trenerjev. En trener dela z predšolskimi oz. mlajšimi šolskimi in drugi trener dela z starejšimi otroci. Znotraj vadbe se vedno razdelimo na mlajši in starejši in vsaka skupina dela svojo vajo glede na svojo starost. Na nekaterih lokacijah smo tudi v dveh telovadnicah istočasno in razdeljeni glede na starost.

CENA:

Vpisnina 12 eur (plača se ob oddaji prijavnice na začetku šolskega leta)

Mesečno:

Vadnina za vadbo 1x tedensko/mesec = 28 eur

Vadnina za vadbo 2x tedensko/mesec = 40 eur

 

PRIJAVNICA: 

Prijavnico je potrebno oddati trenerki na prvi vadbi.

Prijavnica na vadbo ritmične gimnastike ali gimnastike mix – KLIKNI

 

OŠ CVETKA GOLARJA – šolska telovadnica

PONEDELJEK

14.30-15.30h

IN TOREK

14.15h-15.15h

Začetek 6.9.2022

 

Izjemoma je vadba v ponedeljek 19.9. ob 15h-16h in izjemoma v torek 20.9. ob 14h-15h.

 

PŠ RETEČE – šolska telovadnica

PONEDELJEK  13.10h-14.10h IN ČETRTEK 13.55h-14.50h

Začetek 8.9.2022

Izjemoma vadba v ponedeljek 19.9. odpade. Nadomeščali jo bomo v torek 20.9. ob 13h-13.45h.

 

OŠ IVANA GROHARJA – avla pri višjih razredih

Vhod je skozi vhod višjih razredov. Zbor je zunaj pri vhodu višjih razredov.

PONEDELJEK 16H-17H IN ČETRTEK 16.45-17.45 H

Začetek: četrtek 8.9.2022

 

OŠ POLJANE nad Škofjo Loko – mala telovadnica

SREDA 15.45-16.45H od 4.leta dalje + 1 .2.razred

SREDA 16.45-17.45 od 3.razreda dalje

IN ČETRTEK 15.15-16.10

Začetek 7.9.2022

 

ŽELEZNIKI – Športna dvorana Ratitovec – mala telovadnica

PREDŠOLSKA SKUPINA OD 4.LETA DALJE

TOREK 17.10H-17.55H

ZAČETEK V TOREK 13.9.2022

ŠOLSKA SKUPINA

TOREK

16.10H-17.10H . skupaj osnovnošolci

IN ČETRTEK

16.30-17.30 1-3.razred

17.30-18.30 4-9.razred

Začetek 6.9.2022

 

 

 

 

PONEDELJEK                       TOREK                          SREDA                  ČETRTEK

PŠ RETEČE

13.10h-14.10h

Telovadnica

Zač. 8.9.2022

 

OŠ CVETKA GOLARJA

14.30-15.30h

Zač. 6.9.2022

 

Oš  IVANA GROHARJA

16-17

Avla– pri višjih razredih

Začetek 8.9.2022

 

 

 

Oš CVETKA GOLARJA

14.30H-15.30H

Začetek 6.9.2022

 

ŽELEZNIKI –

ŠD Ratitovec

16.10-17.10 šolske skupaj

17.10-17.55 predšolski od 4.leta do 6.leta

 

Šolske zač. V 6.9.2022

Vrtec zač. V 13.9.2022

 

 

 

 

Oš POLJANE

15.45-16.45H

od 4.leta dalje + 1 .2.razred

16.45-17.45

3.raz.dalje

Začetek 7.9.2022

 

OŠ POLJANE

15.15-16.10

Začetek 7.9.2022

 

PŠ RETEČE

13.55h-14.50h

Telovadnica

Zač.8.9.2

 

Oš  IVANA GROHARJA

16.45-17.45 

Avla– pri višjih razredih

Začetek 8.9.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽELEZNIKI – ŠD Ratitovec

16.30-17.30 1-3.razre

17.30-18.30 4-9.razred